Huisregels

Algemeen

 • Deelname aan een cursus is voor eigen risico. Hondenschool SAR Overbetuwe (SAR) is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade die door u of door uw hond wordt aangericht.
 • U bent als cursist aansprakelijk voor alle schade die uw hond aan anderen toebrengt.
 • Vanaf 9 weken oud (na de 2e enting) mogen pups starten met de puppycursus.
 • Als uw teef loops is dan horen wij dit graag. Uw teef kan tijdens haar loopsheid gewoon deelnemen aan de les maar niet deelnemen aan een examen. Daarvoor wordt een ander tijdstip afgesproken.
 • Lessen gaan ten allen tijde door. Behalve als wij vinden dat het terrein ontoegankelijk is en gevaar oplevert voor hond en baas. Cursisten worden hiervoor op tijd ingelicht. De les wordt in overleg ingehaald.

Tijdens de les

 • Zorg dat u op tijd bent voor de les.
 • Tijdens de les is gebruik van telefoon niet toegestaan. Uitzondering daar gelaten, maar in overleg met de trainer.
 • De toestellen van de hondenschool mag u niet zelfstandig gebruiken maar alleen op aanwijzingen van de instructeur van SAR Overbetuwe.

Afmelden

 • Afmelden voor een les kan telefonisch, per e-mail of via WhatsApp of sms (zie hiervoor pagina contact).

Betaling

 • De betaling voor een cursus moet binnen 8 dagen na starten van de cursus worden voldaan. Als de betaling na les 3 nog niet is voldaan (hier is al een herinnering aan vooraf gegaan) dan wordt u uitgesloten van verdere deelname van de cursus.
 • Geen restitutie van het cursusgeld bij het voortijdig beëindigen van de cursus.